Top

2014 START MET ALV EN LEDENBORREL

2014 START MET ALV EN LEDENBORREL

Op vrijdag 31 januari vond de Algemene Ledenvergadering 2014 van de NCE plaats, met aansluitend de traditionele ledenborrel. Voorzitter Job ter Burg bracht iedereen op de hoogte van de ins en outs van het afgelopen verenigingsjaar, en penningmeester Wouter Jansen presenteerde de jaarcijfers.

De avond vond plaats in de studio van Stanley Kolk en Moek de Groot, en was een gezellige gelegenheid voor leden om elkaar weer eens uitgebreid te spreken.

 

Fotografie: Annelotte Medema