Top

LID WORDEN

LID WORDEN

 

Aanmelden voor het lidmaatschap van de NCE kan door het sturen van een complete, uitgebreide aanvraag naar secretariaat@cinemaeditors.nl.

Het bestuur neemt tweemaal per jaar – in oktober en in mei van ieder lopend verenigingsjaar – de tijd om over lidmaatschapsaanvragen te stemmen. De uiterlijke inleverdata voor lidmaatschapsaanvragen zijn daarom vastgesteld op 1 oktober en 1 mei. Wanneer een lidmaatschap ingaat na 1 mei van een kalenderjaar, loopt het eerste lidmaatschapsjaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

NB: Voor een efficiënte afhandeling van lidmaatschapsaanvragen dienen alle gevraagde documenten in één pdf te worden opgestuurd, met de pasfoto tevens los bijgevoegd in jpg- of png-formaat.

 

— ACTIEF LID WORDEN

Om actief lid te worden dient iemand aantoonbaar vijf jaar (60 maanden) actief te zijn als eindverantwoordelijk editor van kwalitatief hoogwaardige longform film- en/of tv-producties (in delen van 35 minuten of langer). Het bestuur toetst de geldigheid van de credits en er wordt nagegaan of iemand er een professionele beroepsethiek op na houdt. Het bestuur heeft de bevoegdheid om mensen het lidmaatschap toe te kennen, zelfs als ze niet aan alle eisen voldoen. Actieve leden betalen een contributie van € 200,- per jaar en eenmalig € 100,- inschrijfgeld, hebben twee stemmen op de algemene ledenvergadering en mogen de afkorting ‘NCE’ achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Bij aanmeldingen voor het actief lidmaatschap moet worden meegestuurd:

 • een motivatie van de aanmelder – waarom wil je lid worden van de NCE?
 • een up-to-date curriculum vitae
 • naam, adres, telefoonnummer(s) en (bank-)rekeningnummer
 • een recente (pas)foto
 • relevante gegevens over de titels van longform-producties op grond waarvan de aanmelder zich aanmeldt voor het actieve lidmaatschap (denk hierbij ook aan gewonnen prijzen, selecties voor internationale festivals, bezoek- en kijkcijfers, etc.)

Daarnaast is een gemotiveerde aanbeveling van twee actieve leden van de NCE vereist. Het bestuur behandelt de aanvragen, en gaat daarbij af op wat volgens de statuten vereist is, maar ook – in belangrijke mate – op de aanbevelingen van de voordragers. De ballotagecommissie (en de algemene ledenvergadering) kent niet iedereen, en niet ieders werk, en wil zich door de actieve leden daarover goed laten informeren.

Van leden die een collega voor het actieve lidmaatschap voordragen, vraagt het bestuur daarom selectief te zijn en om een persoonlijke motivatie voor de voordracht te geven. Uit zo’n motivatie moet blijken:

 • dat ze bekend zijn met de belangrijkste relevante longform-producties op het cv van de aanvrager (noem dus titels)
 • dat ze bekend zijn met iemands functioneren als professional en collega (ze kennen de persoon niet enkel van naam)
 • dat ze overtuigd zijn van iemands interesse in het delen van kennis en ervaring (de persoon is bereid actief te zijn)
 • waarom ze deze persoon willen voordragen

Een eventueel positief besluit van het bestuur wordt vervolgens ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd.

 

— AANGESLOTEN LID WORDEN

Om aangesloten lid te worden hoeft iemand niet aan de ervaringsvoorwaarde voor het actieve lidmaatschap te voldoen. Wel dient iemand te worden voorgedragen door twee actieve leden. Collega-editors en montage-assistenten of studenten, maar ook bijvoorbeeld postproduction supervisors, professionals die zich verbonden voelen, die ooit wellicht actief lid willen worden, maar niet of nog niet voldoen aan de voorwaarden, kunnen dus aangesloten lid worden. Voor aangesloten leden biedt de vereniging een breed netwerk van serieuze professionals. Aangesloten leden betalen een contributie van € 100,- per jaar en eenmalig € 50,- inschrijfgeld, hebben op de algemene ledenvergadering een enkele stem, en mogen de afkorting ‘NCE’ niet achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Bij aanmeldingen voor het aangesloten lidmaatschap moet worden meegestuurd:

 • een motivatie van de aanmelder – waarom wil je lid worden van de NCE?
 • een up-to-date curriculum vitae
 • naam, adres, telefoonnummer(s) en (bank-)rekeningnummer
 • een recente (pas)foto

Daarnaast is een korte aanbeveling van twee actieve leden van de NCE vereist.
Een eventueel positief besluit van het bestuur wordt vervolgens ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd.