Top

LIDMAATSCHAP

LIDMAATSCHAP

 

De NCE is een vereniging met actieve leden, aangesloten leden en bijzondere leden.
Voor iedere vorm van lidmaatschap gelden andere voorwaarden.

Actieve leden zijn minstens 5 jaar op hoog niveau als editor werkzaam, willen zich actief inzetten voor de vereniging en het vakgebied, en mogen de afkorting NCE achter hun naam voeren.
Aangesloten leden zijn minder lang werkzaam als editor of werken in nauw aan montage verwante vakgebieden zoals postproductie of geluidsnabewerking.
Bijzondere leden worden aangewezen door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering. Dit biedt de vereniging de mogelijkheid om iemand bijvoorbeeld ‘lid van verdienste’ of ‘erelid’ te maken.

Alle leden onderschrijven de erecode van de NCE.

 

LID WORDEN
Nieuwe leden moeten door twee actieve leden worden voorgedragen en elke aanvraag wordt gebalotteerd. Wie lid wil worden moet eerst zelf nagaan voor welke lidmaatschapsvorm hij/zij in aanmerking komt.
Lees hier meer over de voorwaarden waaraan een lidmaatschapsaanvraag moet voldoen.

 

De statuten van de NCE zijn hier na te lezen.
NCE® is een geregistreerde merknaam.