Top

MONITOR NCE 2014

MONITOR NCE 2014

In april/mei van 2016 heeft de NCE een breed opgezette enquête – de “Monitor NCE over 2014” – onder haar leden gehouden, gebaseerd op de gegevens over het jaar 2014. Al langer speelde binnen de vereniging de behoefte om meer inzicht te krijgen in de werksituatie van editors van drama en documentaires. We voelden dat het voor onze leden waardevolle informatie zou opleveren en dat we op die manier met elkaar onderwerpen zouden kunnen bespreken die tot dan toe op onze bijeenkomsten niet noodzakelijkerwijs aan de orde zouden komen.

 

Tegelijkertijd bleek in de afgelopen jaren meermaals hoe belangrijk het voor de hele film- en televisiesector is om praktische en economische gegevens over de sector op tafel te kunnen leggen wanneer we in gesprek zijn met de overheid. Op basis van deze eerste monitor is het nog lastig om uitgebreide conclusies te trekken. Daarvoor zullen we de enquête jaarlijks moeten herhalen. Op dit moment wordt dan ook hard gewerkt aan de vervolgenquête, over 2015.

 

De interne presentatie van de resultaten in maart 2017 was een succes. Niet alleen ontstonden interessante discussies, ook bleek dat veel leden na het zien van de resultaten het belang van het invullen van de enquête beter inzagen, en zich daardoor meer bereid toonden een volgende keer (weer) mee te doen. Dit alles stimuleert ons enorm om deze enquête in de komende jaren te herhalen.

 

Download hier de beknopte versie van de enquêteresultaten.