Top

MONITOR NCE 2015

MONITOR NCE 2015

In de zomer van 2017 heeft de NCE voor de tweede keer een breed opgezette enquête – de “Monitor” – onder haar leden gehouden om een beeld te krijgen van de arbeidsomstandigheden, inkomsten, werkdruk, verzekeringen etc. Deze keer was de enquête gebaseerd op de gegevens over het jaar 2015. Al een aantal jaren speelt binnen de vereniging de behoefte om meer inzicht te krijgen in de werksituatie van editors van drama en documentaires. Een enquête levert waardevolle informatie op voor onze leden en we kunnen aan de hand van de resultaten onderwerpen met elkaar bespreken die op onze bijeenkomsten niet noodzakelijkerwijs aan de orde komen.

 

De verwachting is om niet alleen een overzicht te krijgen, maar ook trends over de jaren te kunnen bijhouden. Tegelijkertijd bleek in de afgelopen jaren meermaals hoe belangrijk het voor de hele film- en televisiesector is om praktische en economische gegevens over de sector op tafel te kunnen leggen wanneer we in gesprek zijn met de overheid. Daarvoor zullen we de enquête jaarlijks blijven herhalen. Op dit moment wordt dan ook hard gewerkt aan de vervolgenquête, over 2016.

 

De interne presentatie van de resultaten tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari 2018 was een succes. Niet alleen ontstonden interessante discussies, ook bleek dat veel leden zich na het zien van de resultaten meer bereid toonden een volgende keer (weer) mee te doen. Dit alles stimuleert ons enorm om deze enquête in de komende jaren te blijven herhalen.

 

Download hier de beknopte versie van de enquêteresultaten.